Geçmişten Günümüze Avize Modelleri

Geçmişten Günümüze Avize Modelleri

Kategori: Avize Genel Konular (2.Bölüm) Okunma: 1738

Farsça bir kelime olan Avize anlam olarak "Asılan Şey" manasına gelmektedir. İlk örnekleri orta asya ve avrupada karşımıza çıksada ilk olarak kimin kullandığı tam olarak bilinmemektedir.

Avizelerin ilk kullanıldığı zamanlarda mumlar ve kandillerin tavana farklı şekillerde asılması ile aydınlatma sağlanmıştır. Avizeler ilk kullanılmaya başlandıkları dönemlerde Doğu ve Batı medeniyetlerinde değişik niteliklere sahip olarak gelişmişken, geçen uzun za­man içinde ortak bir şekil ve yapı özelliğine sahip olmuştur. 

Avizeler, günümüzdeki kullanım şekilleri ile ilk olarak Batı medeniyetlerinde görülmektedir. Aydınlatma ihtiyacını karşılamak amacıyla daha çok mum kullanılan zamanlarda Batı dünyası mumları bir Avize üzerine belli bir düzen içinde sıralayarak kullanmaya başlamıştır. Aynı dönemlerde Orta Asya medeniyetlerinde ise daha çok asma kandiller aydınlatma için kullanılmaktaydı. 

Zaman içinde medeniyetlerin daha fazla ışık ihtiyacı duymaları nedeni ile, mum ve kandiller dairesel mekanizmalar üzerine birden fazla kullanılmaya başlanmıştır. Batının aydınlanma ihtiyacını karşılamak için tercih ettiği mum ve Doğunun kullandığı kandillerin yapısal farklılığından dolayı Batı ve Doğu medeniyetlerinde üretilen Avize Modellerinin tarzları ilk dönemlerde farklıdır. 

Avizeler Avrupa'da üretilirken aydınlatma için mum kullanılırdı. Bu nedenle mumun yandığı süre içerisinde çıkardığı ısının Avizedeki diğer mumları etkilememesi için dairesel halka şeklinden çok Kollu Avize Modelleri tercih edilmiştir. Buna nazaran Doğu'da kullanılan Kandilli Avizelerde ise ışığı tüm mekana eşit olarak dağıtabilmek için kat kat olacak şekilde bir Avize Modeli ortaya çıkmıştır. 

Ahşap veya dövme demirden üretilen ve üzerlerinde aydınlatmayı sağlayacak mumların yerleştirileceği çivi­ler bulunan ilk Mum kullanılan Avizelerinin XI. yüz­yılda Avrupa'da kullanıl­dığı bilinmektedir. Günümüze gelindiğinde ise Avize Modelleri halen o ilk dönemlerinde kullanılan mum ve kandillerin etkisini devam ettirmektedir.

Çağımızda her alanda olduğu gibi aydınlatma seçeneklerinde de teknolojik olarak çok ileriye gitmiş olsak dahi Avize Modelleri ve ampül şekillerinde halen Mum ve Kandil formu vazgeçilmez bir tarzdır. Avize Modelleri tarih boyunca kullanıldıkları her dönemden etkilenerek başarılı bir teknolojik ve tasarımsal evim geçirmiş ve günümüzdeki modern ve gösterişli hallerine ulaşmıştır. 

Avizeler kendi tarihleri boyunca dönemin en önemli ve değerli malzemeleri kullanılarak üretilmişlerdir. Kimi dönemlerde işlenmişrenkli veya sade Cam Avizeler ön planda iken kimi dönemlerde değerli metallerin işlenerek kullanıldığı Avizeler daha ön plana çıkmıştır. Bugün ise her zevke ve ihtiyaca yönelik olarak Avize imalatında kullanılmayan malzeme neredeyse yok denecek kadar azdır. Hayal gücümüzün sınırlarında her model ve tarz Avize imal edilmektedir. 

Bu yazı ile alaklı ürünler aşağıda listelenmiştir.